Legenda
  • Dostupné
  • Obsadené
  • Obsadené odchod
  • Obsadené príchod
  • Rezervované
  • Rezervované odchod
  • Rezervované príchod
  • Obsadené odch. Rezervované prích.
  • Rezervované odch. Obsadené prích.