You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Múzeá a pamiatky


Obzvlášť významné postavenie v dejinách mesta Liptovský Mikuláš má kostol sv. Mikuláša. Na západnej strane hlavného námestia je baroková budova prvého stoličného domu. Medzi najväčšie a najštýlovejšie synagógy patrí Synagóga v Liptovskom Mikuláši, ktorej priestory sa využívajú na krátkodobé výstavy a príležitostné koncerty. V múzeu Janka Kráľa môžu návštevníci navštíviť výstavnú sieň, ktorá ponúka aktuálne výstavy.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva vzniklo ako spolkové múzeum pod názvom Múzeum slovenského krasu roku 1930. Múzeum od svojho založenia zhromažďovalo nielen prírodovedné, predovšetkým speleologické zbierky, ale aj zbierky etnografické, historické, archeologické ai. V prvom období pôsobenia sa orientovalo na kras Slovenska a región horného Liptova. Od roku 1949 sa zameriava výlučne na kras a jaskyniarstvo na Slovensku. Od roku 1981 sa jeho pôsobnosť rozšírila aj na ochranu prírody na Slovensku.
Hlavná budova múzea sa nachádza na Školskej ulici č.4. Ide o bývalý jezuitský kláštor z polovice 18.-teho storočia, ktorý múzeum získalo v roku 1949. V centre Liptovského Mikuláša, v najstaršej svetskej budove z 15. storočia je Centrum Kolomana Sokola. Na severnej strane dvora sa zachovali zvyšky opevňovacieho múru so strieľňami. Stavba spolu s Kostolom sv. Mikuláša tvorila malú pevnosť, ktorá bola údajne obmývaná vodami Váhu.
V objekte sa nachádza stála expozícia diel významného slovenského grafika a maliara Kolomana Sokola, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši, pôsobil v Prahe, Paríži, Mexiku, a od konca 40. rokov žil v USA. Vystavené sú grafiky a súbor kresieb, ktoré umelec daroval Slovensku. Expozíciu dopĺňajú dokumentačné materiály, reálie, fotografie.