You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Jaskyne


Medzi skutočné klenoty Slovenska patria viaceré jaskyne. Ochranu všetkých jaskýň v Slovenskej republike zabezpečuje Správa slovenských jaskýň. Širokú verejnosť a aj odborníkov rôzneho zamerania oslovujú jaskyne svojimi zaujímavosťami. Národnou prírodnou pamiatkou je Demänovská jaskyňa slobody v Nízkych Tatrách. Jej dĺžka je 8126 m a hĺbka 120 m (výškový rozdiel - vertikálne rozpätie).
Veľký okruh po komplexnej rekonštrukcii je už v prevádzke. Demänovské jaskyne sú najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Demänovská jaskyňa slobody je tiež najviac navštevovanou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku. V Demänovskej doline v Nízkych Tatrách je pozoruhodná Demänovská ľadová jaskyňa, ktorá má výskyt trvalej ľadovej výplne, vzácnu jaskynnú faunu, bizardné a mohutné tvary v podzemných priestoroch s bohatou históriou. Nachádza sa na severnej strane Nízkych Tatier na pravej strane Demänovskej doliny, niekoľko kilometrov pod známym lyžiarskym strediskom Jasná.
Okolo Kamennej chaty vedie lesná cesta s tabuľkami náučného chodníka a dvomi odpočívadlami. Z Liptovského Mikuláša je to smer Jasná a vzdialenosť je asi 10 km. Medzi ďalšie Národné prírodné pamiatky a jaskyne svetového dedičstva patrí aj Dobšinská ľadová jaskyňa. Momentálne zaľadnenie Dobšinskej ľadovej jaskyne tisícročia pretrváva v nadmorskej výške iba 920 až 950 m. Dosahuje dĺžku 1483 m a hĺbku 112 m (výškový rozdiel – vertikálne rozpätie). Ide o staticko - dynamickú jaskyňu s rozdielnym zimným a letným režimom prúdenia vzduchu. Studený vzduch prúdi v zimnom období z povrchu do podzemia, v letnom období naopak. Vyskytuje sa tu ľadová výplň v rôznych formách a hrúbka ľadu presahuje 25 m na niektorých miestach.